Vil forsøke å stoppe piggdekkavgiften før den innføres