KRISTIANSAND: 55-åringen ble i januar i år fratatt autorisasjonen etter flere feiloperasjoner ved Sørlandet sykehus i Flekkefjord.

Han blir også etterforsket av politiet som har siktet ham for å ha gitt uforsvarlig helsehjelp.

Høsten 2020 sa legen opp stillingen ved Sørlandet sykehus. Han reiste deretter tilbake til Tyskland, hvor han tidligere har bodd og jobbet.

Han er opprinnelig fra Kasakhstan, men tysk statsborger.

Fædrelandsvennen fant 55-åringens navn på en nettside for legetjenester. Der er han registrert som ortoped og traumekirurg ved en klinikk i Tyskland.

Ble varslet

21. mai ble mannens nye arbeidsgiver varslet av Statens helsetilsyn. I brevet til klinikken, som Fædrelandsvennen har fått innsyn i, står det blant annet:

«Vi har blitt informert av norsk politi via Interpol at denne legen jobber som ortoped og traumekirurg ved deres klinikk i Tyskland. Av denne grunn ser vi det som vår plikt å informere dere når vi kommer til at en helsearbeider har praktisert eller på annen måte handlet i strid med norsk helselovgivning», står det i brevet, som Fædrelandsvennen har oversatt fra engelsk.

Samme dag sendte helsetilsynet et tilsvarende brev til den tyske ambassaden i Oslo.

Legen står per 25. november oppført som ortoped og traumekirurg på en nettjeneste for leger og pasienter. Foto: Skjermdump

Stoppet legens arbeid

Fædrelandsvennen har også fått innsyn i klinikkens svar, som ble sendt 2. juni. Der opplyser klinikkens medisinske direktør at de ikke var kjent med at legen var fratatt autorisasjonen.

«Jeg er veldig takknemlig for at dere ga meg denne informasjonen», skriver direktøren.

Han opplyser at 55-åringen har jobbet som kirurg ved klinikken i «noen måneder» og at han ikke har nevnt «noen problemer med norske myndigheter».

«Da vi ble kjent med denne tilbakekallelsen fra tysk politi, stoppet vi hans arbeid i vår klinikk umiddelbart», heter det i brevet.

Fædrelandsvennen har ikke klart å bringe på det rene hvor lenge 55-åringen jobbet ved klinikken, hvilke oppgaver han utførte og om arbeidsforholdet er avsluttet. På klinikkens hjemmeside er det bilde og beskrivelse av fem kirurger. 55-åringen er ikke blant disse.

Klinikken har foreløpig ikke besvart spørsmål sendt på epost eller vært tilgjengelig for telefonintervju.

Sørlandet sykehus Flekkefjord. Foto: Jacob J. Buchard

Har fått tysk advokat

4. juni sendte tilsynet en IMI-melding om legen til lokale myndigheter i Bayern. IMI er et varslingssystem som EU- og EØS-land bruker til å dele informasjon. En slik melding skal også ha blitt sendt ut da helsetilsynet gjorde sitt vedtak om tilbakekallelse 13. januar.

Fædrelandsvennen har vært i kontakt med advokat Carl Henning Leknesund, som er legens forsvarer i forbindelse med Agder-politiets etterforskning.

– Jeg kan foreløpig ikke kommentere saken, sier Leknesund.

Han har vist videre til legens tyske advokat, som så langt ikke har svart på Fædrelandsvennens epost. Fædrelandsvennen har heller ikke lykkes i å få kontakt med legen.

Godkjenning i Tyskland

55-åringen ble fratatt autorisasjonen da helsetilsynet konkluderte med at han hadde gitt uforsvarlig behandling til åtte pasienter ved Sørlandet sykehus. Legen har forsvart sitt arbeid.

«Jeg har ikke fra ledelsen ved SSF mottatt informasjon eller tilbakemeldinger som tilsier at det stilles spørsmål ved mitt kliniske skjønn eller at jeg har gjort vurderinger som strider mot gjeldende praksis», skrev legen i sitt svar til helsetilsynet i april 2020.

Ifølge helsetilsynets vedtak ble 55-åringen utdannet som lege i Kasakhstan i 1989. Han fikk autorisasjon som lege i Norge i 2007. I 2015 fikk han norsk godkjenning av sin tyske spesialisering i generell kirurgi. I 2016 fikk han avslag på søknad om spesialistgodkjenning i ortopedisk kirurgi.

I sin gransking konkluderte helsetilsynet også med at sykehuset hadde brutt forsvarlighetskravet i Spesialisthelsetjenesteloven.

Tilsynet ba i mars i år politiet reise straffesak mot Sørlandet sykehus.