KRISTIANSAND: – Vi forstår begrunnelsen slik at Sørlandet sykehus får en reaksjon fordi våre overordnede systemer ikke har vært gode nok, sier administrerende direktør Nina Mevold.

Saken det dreier seg om er den mye omtalte legen som ikke hadde tilstrekkelig godkjenning for å gjennomføre operasjonene han utførte ved sykehuset i Flekkefjord.

Da dette ble avdekket ble han flyttet til Kristiansand, der han fikk fortsette å operere.

Sykehuset skal ha latt legen uten ortopedutdanning jobbe som ortopedisk overlege ved sykehuset i elleve år.

Statsadvokaten viser i sin avgjørelse til Helsepersonelloven paragraf 67 første ledd jamfør paragraf 16 første ledd jamfør straffelovens paragraf 27:

For å ha unnlatt å organisere virksomhet som yter helse- og omsorgstjenester slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter. Når noen har handlet på vegne av foretaket kan foretaket straffes.

Sykehusdirektør Nina Mevold siteres i en pressemelding fra sykehuset på at det i denne saken pekes på systemet og ikke på enkeltpersoner.

Sykehuset har ifølge Mevold iverksatt et et grundig arbeid for å kunne lære av de feil som er gjort.

Statens helsetilsyn konkluderte i januar i fjor med at Sørlandet sykehus hadde begått lovbrudd i saken om den omstridte legen. Tilsynet anmeldte sykehuset til politiet for brudd på helsepersonelloven.

Agder politidistrikt henla i desember i fjor saken Statens helsetilsyns anmeldelse av Sørlandet sykehus for brudd på helsepersonelloven.

Styrebehandles

– Det blir opp til styret å avgjøre om de vil akseptere forelegget, eller om en skal gå videre til en rettssak. Jeg har ingen kommentarer før før styret har behandlet saken, sier styreleder Bjørn Walle i Sørlandet sykehus HF.

Styret skal ha møte og behandle denne saken førstkommende torsdag.