• Disse to parkeringsvaktene i Fredrikstad fant på ideen som en rekke kommuner, også Kristiansand, kan komme til å innføre. De heter Torgeir og May-Lise og oppgir ikke etternavn. Det er policy for p-vakter som fortsatt er mer vant til kjeft enn ros. FOTO: GEIR A. CARLSSON, FREDRIKSTAD BLAD

Vil ha hyggelig advarsel i stedet for parkeringsbot

I Fredrikstad får du hyggelig advarsel fra p-vaktene første gang du parkerer ulovlig. Nå kan ordningen bli innført i Kristiansand også.