• Einar Svendsen registrerer at også det andre minnekorset han har reist, er forsøkt ødelagt. FOTO: Finn A. Thorsen

Gravkors vandalisert igjen

Nok en gang har ukjente forsøkt å ødelegge minnesmerket over tre russiske krigsfanger som ble henrettet på Jegersberg i 1945.