• Klima- og miljøminister Tine Sundtoft ledet kommisjonen om partiets bypolitikk, og lyttet interessert til de mange inn- og utspill som kom i debatten fra Østlandet, Vestlandet og Nord-Norge. FOTO: Tone Sandberg

Kristiansand borte i klimadebatten

Ledere fra de Høyre-styrte storbyene sto fram med sterkt, grønt engasjement da bypolitikk ble debattert på partiets landsmøte. Fra Sørlandet kom det ikke et pip.