• UENDRET BUSSTILBUD: Busstilbudet blir forbedret på flere strekninger som følger av innføringen av rushtidsavgift i sommer. Men på ettermiddagen vil det fortsatt bare gå tre busser i timen til og fra Vennesla. FOTO: Henrik Ihme

Får ikke buss hvert kvarter

Venneslas politikere krevde 15 minutters intervaller mellom bussavganger før innføringen av en rushtidsavgift. Rushtidsavgiften kommer. Bussene kommer ikke.