• Fagdirektør Per Engstrand (t.v.) har på vegne av direktør Jan-Roger Olsen og Sørlandet sykehus uttalt seg om den nye, nasjonale kreftstrategien. FOTO: Reidar Kollstad

Flere kreftoverlevende utfordrer helsevesenet

Stadig flere vil overleve kreftsykdommer i Norge. Det vil kreve store ressurser av helsevesenet.