• Mens det er 10 kuldegrader ute, varmer asylsøkerne i huset i Kvinesdal seg på varmeovner inne i huset. Sammen med Nima Ganjfar bor det 10 andre asylsøkere i huset, fra fem forskjellige nasjoner. FOTO: Kjartan Bjelland

«For å få råd til å gå på skole måtte jeg spise litt mindre»

Nima Ganjfar har midlertidig opphold i Norge, men bor i asylmottak på sjette året. Han får ikke norskopplæring, kan ikke få bankkort eller bosette seg i en kommune. Jobb er en fjern drøm.