• Frode Fossheim fikk bomregning fra en bil han solgte for lenge siden. FOTO: Torgeir Strandberg

Husk bombrikken før du selger bilen

Meld fra til bomselskapet når du selger bilen. Hvis ikke får du regningene til den nye eieren.