• Politimester Kirsten Lindeberg etterlyser muligheten til å ansette flere politifolk med erfaring og spesialkompetanse. Ni av de elleve nye stillingene hun kan besette i år, er nyutdannende fra Politihøgskolen.

Politiet etterlyser erfarne fagfolk

Politiet i Agder skal ansette ni nyutdannede politifolk i år. Men ikke de stillingene politimesteren trenger for best å bekjempe kriminaliteten i Agder.