• Her merker mannskap fra Agder veimerking og Visafo AS opp den nye veien fra E 39 ved Kolsdalen til Tinnheia. Mannskapene står for all merkingen på den nye Vågsbygdveien, som åpnes offisielt 26. juni. Anna Wiklund kontrollerer at stipa er perfekt. FOTO: Tormod Flem Vegge

Her merker de den nye veien til Tinnheia

Nå er det snart bare finpussen igjen på den nye Vågsbygdveien. Agder Veimerking var torsdag kveld i gang med å merke den nye veien til Tinnheia.