• Langs kanalen, her sett innenfra og utover, blir det mulig å komme gjennom med kajakk eller småbåt. Det blir ikke båtplasser, men mulighet for av- og påstigning. Det blir totalt tre gangbroer og to kombinerte kjøre- og gangbroer over kanalen. FOTO: Arkitektkontoret A-lab

335 meter lang kanal på Silokaia

Den 12 meter brede kanalen blir hovedattraksjon i den nye bydelen på Odderøya. Det legges opp til at folk kan ferdes fritt langs kanalen og sjøen, og mellom bebyggelsen.