• Styret ved Universitetet i Agder hadde onsdag styremøte i Grimstad. Fra venstre: Dag Nordbø (styremedlem), Helene Falch Flademark (styremedlem), Tor A. Aagedal (universitetsdirektør) og Torunn Lauvdal (styreleder og rektor).

Universitetet legger ned flere studier

Flere studier ved Universitetet i Agder blir nedlagt og Grimstad mister sin lærerutdanning. UiA vil konsentrere seg om å bli bedre på færre studier.