Dømt til fengsel etter pub-stenging

På utsiden er det få spor etter den brune puben Six Pence. Nå er de tidligere driverne dømt for manglende bokføring, svart betaling av lønn og unndragelse av moms.

Bildet til venstre viser lokalet til Six Pence i Kristiansand slik det ser ut nå. Til høyre er puben avbildet mens det ennå var drift. Foto: Arkiv

Publisert: Publisert:

Puben lå i et godt kjent kjellerlokale i Kirkegata i Kristiansand. I 2007 ble stedet landskjent da tv-programmet «Åndenes makt» fortalte at leietakerne hadde opplevd merkelige ting de ikke kunne forklare.

Økonomisk trøbbel

Men puben har også fått oppmerksomhet for økonomiske vansker. Våren 2013endte det med konkurs etter en begjæring fra kemneren for manglende innbetaling av skatter og avgifter.

Samme år reiste pubenseg igjen fra asken, og det ble satset stort på musikkjammer. Driften varte til høsten 2014, da Regnskapsregisteret krevde tvangsoppløsning på grunn av manglende revisor.

Etter dette har politiet etterforsket puben og personene bak, og det endte med tiltale og rettssak nå i mai.

Flere selskaper har vært knyttet til vannhullet, og sentralt sto en 47-åring. I Kristiansand tingrett er han nå funnet skyldig i manglende føring av regnskap for eiendomsselskapene Dronningens gate 22 AS og Kirkegata 7 AS.

Svart lønn til ansatte

Sammen med en 55-åring er han også funnet skyldig mangelfull regnskapsførsel for selskapet Nye Six Pence AS, unndragelsen av 100.000 kroner i merverdiavgift, manglende innlevering av selvangivelse og for å ha utbetalt lønn svart til flere ansatte.

Ulike roller og ansvar har fått betydning for straffen. Forholdene 47-åringen er dømt foregikk over en periode på over to år. Dersom dommen blir stående må han sone 90 dager i fengsel.

Han får også inndratt 230.000 kroner, som retten mener han har spart på ulovlig drift i sine tre selskaper. Retten mener det er formildende at han har tilstått.

55-åringen er dømt for forhold som foregikk over et halv år. Straffen er satt til betinget fengsel i 30 dager. I det formildende legger retten vekt på tilståelsen, og at han ble involvert i straffbare handinger etter å ha blitt overtalt av 47-åringen til å gjøre ham en vennetjeneste.

Publisert: