• Med fabrikkbygget bak til venstre, og Hunsfos-pipa bak til høyre, står Hunsfos-gründerne her foran området det ønsker å modernisere fullstendig, men gangvei langs elva, glassbro over elva og kafé på toppen. F.v. er Helge Ulstein, Terje Mangseth, Inge Paulsen, Agnar Espegren og Trygve Aas. FOTO: Torstein Øen

Hunsfos-satsing til 55 mill.

Hunsfos-gründerne satset hardt i 2013, og har til nå investert 55 millioner kroner i den ferske næringsparken på Hunsøya.