• Selv om de på noen studier har tilbudt plasser til dobbelte og tredoblede av det de har kapasitet til, er ikke UiA bekymret over overbooking. Studiedirektør Bjørn J. Monstad forteller at romplanlegging og frafall blant søkerne vil tilpasse studentmassen. FOTO: Kristin Ellefsen

UiA overbooker tre ganger kapasiteten

285 søkere har fått tilbud om studieplass ved økonomiutdanningen ved UiA, men det er bare plass til 80.