• Nå kan boligbyggingen etter hvert ta til her i Snik i Lindesnes. Ordfører Janne Fardal Kristoffersen er lovet at gang- og sykkelsti kan vente. FOTO: Jarle R. Martinsen

Slipper gang- og sykkelsti likevel

Lindesnes kommune får dispensasjon og slipper kravet om gang— og sykkelsti.