Tar et oppgjør med kolle­gaer: – Jeg må vurdere om jeg har lyst til å være del av dette arbeids­mil­jøet