Nekter å rappor­tere hvor mye penger de har spart på streiken