KRISTIANSAND: — Vi ønsker å samarbeide med Stiftelsen Arkivet, men det må skje på et faglig grunnlag. Vi har nå en grundig vurdering av vår samarbeidsavtale med Arkivet, sier prorektor Audhild Vaaje.Hun vil ikke gå for mye inn på striden som har vært rundt Institutt for Dialog og Konflikthåndtering og uenigheten om hvilken retning Stiftelsen Arkivet skal ta i fremtiden, eller hvilken plass forskningen skal ha.- HiA ønsker ikke å delta i styringen av Arkivet, men vi er urolige for de uryddighetene og misforståelsene som har vært. Det virker som Arkivet har hatt en uoversiktlig og uklar styringsstruktur. Det trenges nok en del forenklinger, sier Vaaje, som sier det er forskningsbiten HiA er opptatt av.- Det er forskning vi ønsker å samarbeide om, men vi må ha forståelse for at Arkivet med små ressurser må variere på graden av forskningsaktivitet, sier hun.Dr. theol. Gunvor Lande fra HiA satt i referansegruppen for Institutt for Dialog og Konflikthåndtering som er nedlagt. Hun støtter kritikken Fædrelandsvennen omtalte sist uke om at Arkivet er i ferd med å gå fra å være et fredsmonument til å være et krigsmonument. Lande har vært med på å undertegne flere brev hvor hun uttrykker sterk misnøye med ledelsen ved Arkivet.- Jeg vil ikke gå i detaljer om konfliktene. HiA ønsker et konstruktivt samarbeid med Arkivet, sier Audhild Vaaje.