KRISTIANSAND: De tre fagdommerne og fire legdommerne i Agder lagmannsrett mener at den 74 år gamle mannen som ble påkjørt og drept i fotgjengerfeltet, selv opptrådte uforsiktig da han ikke så seg for idet han gikk ut i fotgjengerfeltet.Dessuten mente lagmannsretten at den 24 år gamle sjåføren ikke viste en så stor grad av uaktsomhet som Kristiansand byrett la til grunn. Mens byretten mente sjåføren måtte ha vært uoppmerksom i flere sekunder før påkjørselen skjedde, har lagmannsretten kommet til at det kun har vært snakk om en «kortvarig» uoppmerksomhet.Byrettens dom på 120 dagers ubetinget fengsel ble på bakgrunn av denne vurderingen redusert fra 120 dagers ubetinget fengsel til 21 dagers ubetinget, og 69 dagers betinget fengsel.Et mindretall på to legdommere stemte for å gjøre hele fengselsdommen betinget. Men flertallet konkluderte at både allmenpreventive hensyn og tidligere rettspraksis tilsier at noe av straffen må være ubetinget.Så gravfølge

Den tragiske ulykken skjedde torsdag 25. september i 1997 på riksvei 39 ved Gartnerløkka i Kristiansand sentrum. Den unge sjåføren var på vei nordover opp Setesdalsveien. Han var uoppmerksom og stoppet ikke da en 78 år gammel mann begynte å krysse veibanen på fotgjengerfeltet.Med en fart på 40-45 km/t. traff Ford Transiten fotgjengeren, som ble liggende 12 meter fra fotgjengerfeltet. Mannen ble kjørt til VAS med alvorlige hodeskader, og han døde kort tid etter.I Kristiansand byrett forklarte den unge sjåføren at han ble distrahert av et begravelsesfølge som kom gående på kirkegården like i nærheten, og at han ikke oppdaget fotgjengeren før det smalt. Byretten konkluderte at 24-åringen må ha vært uoppmerksom i flere sekunder forut for påkjørselen.Men lagmannsretten har på bakgrunn av rapporter fra teknisk sakkyndige kommet til at tiltalte,— enten han husker det eller ei, har reagert før påkjørselen. En analyse av bremsesporene viser at tiltalte må ha bestemt seg for å bremse omlag 15 meter før fotgjengerfeltet.- Det er tale om en uaktsomhet, om enn ikke stor, som har ført til påkjørsel av en fotgjenger i et fotgjengerfelt, konkluderte lagmannsretten.De tre fagdommerne og de fire legdommerne mente at Kristiansand byrett dømte den nå 24 år gamle kristiansanderen for hardt etter(May 6 1999 10:36AM)