LILLESAND: — Vi har lyst til at det ikke bare skal være menighetsrådet som skal bestemme. Vi vil gjerne at hele menigheten skal være delaktig. Derfor inviterer vi til åpent temamøte, et møte om visjoner for Lillesand menighet fremover.Det sier Inger Kvestad, nyvalgt leder i menigheten.- Vi har veldig mye flott arbeid i menigheten, særlig ungdomsarbeid. Vi har disippelgruppe, tjenestegruppe, fotballgruppe, ten-sing og barnekantori. Dessuten har Misjonsselskapet mange smågrupper og Normisjon skal starte med ulike bibelgrupper. Vi ønsker å samle alle grupperinger og samtale om hva vi vil fremover som menighet, hvilke visjoner og drømmer alle har.- Det heter at uten visjoner dør folket. Jeg drømmer om en levende menighet der vi kan møte Jesus og hverandre. Det er viktig for folk å møte et fellesskap og føle at de blir sett og er verdifulle. Det nye menighetsrådet ønsker et varmt og levende fellesskap, sier Kvestad, som til daglig er lærer på Borkedalen skole.Ideen til et slikt møte fikk menighetsrådet av prost Eikrem, som har gode erfaringer med dette fra sin tidligere menighet.Inger Kvestad opplever at det er stor og god aktivitet i Lillesand menighet i mange forskjellige grupper, men at det også kan legges til rette for at flere kan bli med. Kanskje kan det gjøres noe for at de helt unge ekteparene med barn lettere kan komme til gudstjeneste. Dessuten er det problemer med å finne nye ledere til søndagsskolen. Dette er oppgaver som det nye menighetsrådet vil gripe fatt i, forteller Kvestad. Hun håper mange vil finne veien til møtet i Tingsalen.