KRISTIANSAND: I Vest-Agder mistet én sykepleier sin autorisasjon på grunn av rusmisbruk, mens en lege mistet retten til å skrive ut resepter på vanedannende medikamenter. Sistnevnte har ikke misbrukt medikamenter selv, men har vært for lite kritisk til hvilke av pasientene som skal få denne type medikament på resept. I tillegg fikk én lege en advarsel etter å ha undersøkt en pasient for dårlig.Det var i fjor ikke noe helsepersonell i Aust-Agder som mistet sin autorisasjon. På landsbasis var det i 2001 36 helsearbeidere som ble fratatt autorisasjonen, mens 38 fikk advarsel. De fleste mistet godkjenningen på grunn av misbruk av rusmidler. Det var 15 leger som mistet sin autorisasjon. Seks av disse for å ha utnyttet pasienter seksuelt, fire på grunn av rusmisbruk og fem for grove brudd på bestemmelser i helsepersonelloven. 17 sykepleiere og hjelpepleiere mistet autorisasjonen. De fleste på grunn av rusmisbruk og ofte i kombinasjon med tyveri av medikamenter. torbjorn.witzoe@fedrelandsvennen.no