Bjørne Jortveit i Kristiansand kommune og Svein Bergheim i Kristiansand Sykkelsenter gleder seg over at stadig flere velger å sykle til jobb. Bjørne Jortveit i Kristiansand kommune og Svein Bergheim i Kristiansand Sykkelsenter gleder seg over at stadig flere velger å sykle til jobb. Foto: Torbjørn Witzøe

– Arbeid med nye Gartnerløkka vil få flere til å sykle til jobb