Hos butikken Hopeful i Kirkegata er det kafé i bakgården og god julestemning tidlig i november. Her er drivere av nisjebutikker samlet til førjulsverksted. Fremst sitter Tone Olsen Nor (t.v.) og Pernille Edvardsen. Bak står Ida Linnerud Pettersen (t.v.), Elin Husmo, Henriette Harildstad, Inger Grete Lia Stålesen, Emilie Justnæs, Lene Østensen, Anne Åteigen og Eirin Skare. Hos butikken Hopeful i Kirkegata er det kafé i bakgården og god julestemning tidlig i november. Her er drivere av nisjebutikker samlet til førjulsverksted. Fremst sitter Tone Olsen Nor (t.v.) og Pernille Edvardsen. Bak står Ida Linnerud Pettersen (t.v.), Elin Husmo, Henriette Harildstad, Inger Grete Lia Stålesen, Emilie Justnæs, Lene Østensen, Anne Åteigen og Eirin Skare. Foto: Vegard Damsgaard

O hellige jul for en innsats