Mellom 1. november og 20. desember bes foreldre blant annet ta stilling til om antall barn per voksen er god nok i barnehagene. FUB i Kristiansand vil at foreldre skal svare at den er dårlig. F.v. Ronny Myrene, Renate Severinsen og Espen Veggeland Håland. Mellom 1. november og 20. desember bes foreldre blant annet ta stilling til om antall barn per voksen er god nok i barnehagene. FUB i Kristiansand vil at foreldre skal svare at den er dårlig. F.v. Ronny Myrene, Renate Severinsen og Espen Veggeland Håland. Foto: Anette Os

Etterlyser flere barnehageansatte: – Barna blir taperne i dette

Foreldreutvalget for barnehagene i Kristiansand er kritiske til en undersøkelse som nå sendes ut til foreldre.