20 prosent mellom 18 og 24 år responderer ikke på tilbud om vaksine: - Dette er noe de må prioritere