• Klinikkdirektør for somatikk ved sykehuset i Flekkefjord, Annette Solinski, fikk blomster av ordfører Jan Sigbjørnsen, men budskapet om at dagens tilbud skal videreføres varmet nok mest. Politikerne Ingunn Foss (H), Reidar Gausdal (V) og Gisle Meininger Saudland applauderte. FOTO: Torbjørn Witzøe

Flagget til topps i Flekkefjord

Helse- og omsorgsminister Bent Høie instruerte mandag styret og ledelsen ved Sørlandet sykehus om å videreføre den akuttkirurgiske beredskapen i Flekkefjord.