• Antall selskaper som krever inn bompenger blir kraftig redusert, men bompengene beholdes for å finansiere veiutbygginger. FOTO: Kjetil Nygaard

Fra 50 til tre bomselskaper

Antall bompengeselskaper reduseres dramatisk, og mange ansatte i Statens vegvesen kan vente seg en ny fremtid i et helt nytt veiselskap.