• - Hvis vi kan komme bort fra uverdighetssporet, ja, så er dette en god nyhet, sier domprost Bjarne Sveinall i Kristiansand. FOTO: Tore André Baardsen

Domprosten vil åpne kirkene for forbønn for homofile par

Nå garanterer domprost Bjarne Sveinall at alle likekjønnede par som ønsker forbønn, skal få både forbønn, åpen kirke og prest i Kristiansand.