• Kontrollutvalget utsatte torsdag habilitetsvurderingen av fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen. FOTO: Eva Myklebust (Arkivfoto)

Sjekker nye opplysninger om fylkesrådmannen

Kontrollutvalget i fylkeskommunen sjekker ut nye opplysninger som kan ha betydning for habiliteten til fylkesrådmannen i utbyggingssaken på Støodden.