• Norsklærer Marianne Homestad foretrekker å gjøre rettearbeidet hjemme på Lund, og er lite glad for å måtte tilbringe mer av arbeidstiden på Grim skole. FOTO: Tore André Baardsen

Lærere vil arbeide hjemme

Lærere er frustrerte over at den nye arbeidstidsavtalen pålegger dem å arbeide 7,5 timer på skolen hver dag.