• LOs sommerpatrulje undersøkte arbeidsforholdene på bedrifter i Kvadraturen tirsdag formiddag. Her ser vi Marte Bakke Pedersen (20) og ungdomssekretær i Vest-Agder, Lars Berge (29). FOTO: Reidar Kollstad

17 sørlandsbedrifter bryter loven 

Unge arbeidstakere i Vest-Agder jobber uten arbeidskontrakt, og får verken lønnsslipp eller overtidstillegg.