• Fylkesmannen mener plastsøppelet som har forurenset skjærgården rundt Kristiansand, kommer fra steinmassene som deponeres på det nye kaianlegget som bygges på Lagmannsholmen.

Fylkesmannen ber Kristiansand Havn rydde opp

Plastrørene som har forsøplet skjærgården rundt Kristiansand stammer sannsynligvis fra fyllmassen til den nye cruisekaia på Lagmannsholmen.