- Man kan ikke forvente svarte veier hele tiden

Veivesenet forbereder seg på dårlige kjøreforhold onsdag.