Politiloggen 7. januar

Ran og tyveri er ingrediensene i nattens operasjonslogg for politiet på Agder.