Bjarne Bjåen er erfaren spregningsbas og veibygger. Han synes det er "helt sykt" at nyveien ble lagt rett under den rasfarlige nuten. Foto: JOHS. BJØRKELI
Den tette skogen i den bratte fjellsiden har bremset farten på den tunge steinen. Foto: JOHS. BJØRKELI
Steinen løsnet fra ura oppe i fjellsiden like ved busstoppestedet ved riksvei 9 på Tveit i Bygland. Foto: JOHS. BJØRKELI

— Geologer sjekket rasstedet på Tveit fra helikopter fredag, og de har funnet ut at det ikke er fare for nye steinsprang. Den store steinen som traff veibanen kom ikke fra toppen som vi først trodde. Den har løsnet fra ura, snaut 200 meter oppe i lia, sier overingeniør Pål Arnfinn Haugen i Statens vegvesen til Fædrelandsvennen.

Tåka lå tykk i den bratte fjellsiden i går, slik at det var svært vanskelig å si med sikkerhet hvor den nær 10 tonn tunge steinen løsnet.

— Dermed er veistrekningen på riksvei 9 på Tveit friskmeldt, sier Haugen.

- Er det altså ikke noe behov for rassikringsvoll der?

— Nei. Ikke som vi kan se på nåværende tidspunkt.

- Burde vært lagt lengre ut

Bjarne Bjåen mener det er risikosport å legge vei inn under stupbratte fjellsider i Setesdal.

— Det er helt sykt å legge veien så tett inn under fjellsida når du har andre muligheter, sier Bjåen. Han er erfaren anleggsarbeider, veibygger og skytebas gjennom 40 år.

Han møtte Fædrelandsvennen da han torsdag morgen sprengte han den 8-10 tonn tunge steinen som kom rasende ut i veibanen, fra fjellsiden som ruver over riksvei 9 på Tveit. Heldigvis ble ingen truffet av steinen.

— Veien burde vært lagt lengre ut. Den gamle riksvei 9 lå lenger ut mot elva, og den aller eldste veien lå like ved Otra. De gamle visste hvor det var tryggest å bygge vei, men nå er det bare pengene som rår. Se på riksvei 9 på Sandnes i Valle. Der bygger de også veien helt inn under et rasfarlig fjell. Det gjelder vel å bygge billigst mulig, men det kan koste menneskeliv, sier Bjåen.

Godkjent av geologer

Den tette skogen i den bratte fjellsiden har bremset farten på den tunge steinen. Foto: JOHS. BJØRKELI

Harald Tobiassen i Statens vegvesen var prosjektleder for den nye veitraséen forbi Tveit som ble ferdig høsten 2011. Han hadde ikke hørt om steinspranget på Tveit da Fædrelandsvennen ba om en kommentar torsdag formiddag.Tobiassen bekrefter likevel at veistrekningen var undersøkt av geologer og godkjent. Heller ikke Fylkesmannen hadde noen innvendinger mot veivalget.

— Vurderingene er gjort etter beste evne. Klimaendringene med større nedbørsmengder enn før er en utfordring. Det kan føre til ras. Dessuten var dette en trasé som Bygland kommune ønsket, sier Tobiassen.

- Hele Setesdal er rasfarlig

Vidar Hansen var byggeleder for Statens vegvesen da traséen ble bygget.

— Det er ikke hundre prosent overraskende, sier Hansen da Fædrelandsvennen ber om en kommentar til at det raser en 10 tonn tung stein ned på en ny, topp moderne riksvei som lå ferdig for fire år siden.

Hansen var ikke delaktig i utredningsprosessen. Hans rolle var å bygge vei etter de godkjente planene, understreker han.

— Jeg husker at det ble vurdert ei veilinje mellom grenda og elva, men det var før jeg kom inn som byggeleder. Men hele Setesdal er jo rasfarlig. Skulle du legge en helt trygg vei gjennom Setesdal, måtte den legges i tunnel fra a til å. Men så er vel ikke tunnel helt trygt heller, sier Vidar Hansen.

Nye vurderinger

Sigurd Wiberg er Statens vegvesens prosjektleder og vedlikeholdsleder for videre utbygging og vedlikehold av riksvei 9 gjennom Setesdal.

- Hadde det ikke vært bedre om den nye veien ble lagt langs Otra, flere hundre meter unna dagens vei?

— På generelt grunnlag vet vi jo at å legge veien lengst mulig vekk fra ei fjellside gjør sannsynligheten for steinsprang og ras over veien mindre, sier Sigurd Wiberg.