• Returkraft på Dalane gikk med 23 millioner i underskudd i fjor og renovasjonsgebyrene har steget for å dekke tapet. Nå vil norske forbrenningsanlegg at det skal bli vanskeligere å sende avfall til Sverige. Dermed vil de få tilgang til mer avfall og inntektene vil stige. FOTO: Kjartan Bjelland

Vil stanse avfalls-strøm til Sverige

På grunn av rekordlave priser hos svenske konkurrenter, har Returkraft gått med ti-talls millioner i underskudd. Nå vil de ha Stortinget til å stanse strømmen av norsk søppel som fraktes til Sverige.