Frp med kollektivgulrot

Frp håper Kristiansand og nabokommunene kan bli med i et forsøksprosjekt, der arbeidstakere skattefritt kan motta kollektivkort fra sine arbeidsgivere.