Øverste linje fra venstre: Politimester Kirsten Lindeberg, visepolitimester Arne Sundvoll, leder for felles enhet for påtale Terje Kaddeberg Skaar, leder felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning Gordon Andrew Petterson, leder felles enhet for operativ tjeneste Bård Austad. Nederste linje fra venstre: Leder for stab for kommunikasjon Svein Enersen, leder stab for HR og HMS Odd Joar Svensson, leder stab for virksomhetsstyring Espen Jarle Hansen og leder felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie Magnus Andreassen. Øverste linje fra venstre: Politimester Kirsten Lindeberg, visepolitimester Arne Sundvoll, leder for felles enhet for påtale Terje Kaddeberg Skaar, leder felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning Gordon Andrew Petterson, leder felles enhet for operativ tjeneste Bård Austad. Nederste linje fra venstre: Leder for stab for kommunikasjon Svein Enersen, leder stab for HR og HMS Odd Joar Svensson, leder stab for virksomhetsstyring Espen Jarle Hansen og leder felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie Magnus Andreassen. Foto: Fædrelandsvennen/Aftenposten/Agder politidistrikt

Disse skal lede Agder-politiet