Pengemangel kan true plan- lagte sykehusutbygginger