KRISTIANSAND: — Det har vært helt unikt. Her har det kommet både elever, småbarnsfamilier og pensjonister, sier bibliotekar Åse Katalin Mascali. Hun er prosjektleder for det såkalte «Hellemyrprosjektet» som skulle gjøre biblioteket til et flerbrukshus for området. Prosjektet har nå vart i tre år.- Biblioteket har vært styrt av de som bruker det. De har vært med på møter der det har blitt bestemt hvilke aktiviteter som skal være her, sier Mascali.Etter tre år mener bibliotekaren at prosjektet er svært vellykket.- Biblioteket har vært veldig viktig for det sosiale. Og det trengs. Her oppe er det ikke en gang en kiosk å henge rundt, sier hun.