MANDAL: Det var i oktober den 21 år gamle mandalitten ringte på døra til en rekke eldre mennesker i Mandal og utga seg for å være kontrollør enten fra energiverket eller fra kommunen.Mandal herredsrett mener mannen har utvist et fast forbrytersk forsett, og i skjerpende retning vektlagt at har har begått tillitsbrudd overfor eldre og forsvarsløse mennesker. Retten har dømt den tidligere straffede mandalitten for til sammen 18 overtredelser. I formildende retning har retten vektlagt at 21-åringen har erkjent flere av forholdene.Da saken om den falske kontrolløren verserte i media tidligere i høst, karakteriserte politiet mannens fremgangsmåte som «vanvittig frekk»: Iført en arbeidsdress ringte han søndag 14. oktober kl. 08.50 på døra til en eldre dame og sa at han var fra energiverket og at han skulle sjekke strømmen. I den forbindelse stjal han tabletter og 250 kroner fra kvinnen.Kl. 16.00 samme dag ringte han på til en annen eldre dame. Igjen sa han at han var kontrøllør og at han skulle sjekke ovnene samt vannet i huset. Herfra fikk mannen med seg 700 kroner.Neste dag, mandag 15. oktober, da de to forholdene han hadde begått dagen før var kjent i media, ringte han på hos en over 90 år gammel dame som slapp ham inn da han sa han var kontrollør fra kommunen. 21-åringen var tiltalt for å ha borttatt 300 kroner fra kvinnen, men ble frifunnet for dette ettersom retten mente det ikke var bevist at det var begått noe tyveri.Dagen etter, tirsdag 16. oktober ringte mandalitten på hos nok en eldre dame og sa at han var kontrollør fra energiverket. Kvinnen slapp inn 21-åringen, men fulgte etter ham hele tiden slik at han ikke fikk med seg noe fra huset. For dette forholdet ble mannen dømt for å ha utvist hensynsløs atferd. Retten omtaler mandalittens handlemåte som klart klanderverdig og moralsk forkastelig.Mannen er dømt for flere andre forhold, blant annet for å ha stjålet sølvtøy for 30.000 kroner fra et bolighus og for flere innbrudd hvor han blant annet stjal to pistoler med ammunisjon, penger og tabletter. 21-åringen er også dømt for besittelse og bruk av narkotika, samt for naskeri. tom.arild.stole@fedrelandsvennen.no