LINDESNES: Styreleder Torstein Helland tror ikke forbønnen for ham vil hjelpe de kristne i «Møtet med Jesus».— Uttalelser om at de er i forbønn for meg og nærradioen tar jeg ikke alvorlig. De får bare fortsette å be, men jeg kjenner det ikke noen steder, sier Helland.Styret i LNR har vedtatt å ta «Møtet med Jesus» av luften fordi de ikke har oppfylt vesentlige krav i en kontrakt mellom partene. Helland vil ikke konkretisere hva dette dreier seg om, fordi «Møtet med Jesus» nå har koplet inn namsmannen. Etter det Fædrelandsvennen har grunn til å tro, hevder LNR at «Møtet med Jesus» ikke har betalt inn leie for senderen på lang tid.- Vi har uansett alt vårt på det tørre. Noe mer ønsker jeg ikke å kommentere, sier styrelederen. Han legger ikke skjul på at styret er skuffet over «Møtet med Jesus».- Det er dårlig gjort at misjonsradioen går til namsmannen med denne saken uten å informere oss først. Vi ble gjort oppmerksomme på dette gjennom lokalvisen Lindesnes, sier Helland.