• TABBE? Velforeningsleder Willy Utheim møtte i går ordfører Arne Thomassen på byggetomta.

- Askos byggetillatelse en tabbe

Velforeningen i Ørnefjell mener Askos byggetillatelse er ugyldig og en tabbe av kommunen. Beboerne er provosert over at Asko bare bygger videre.