• Bildene av katten og hunden ble tatt da Mattilsynet dro på tilsyn til privatboligen etter å ha mottatt bekymringsmelding. FOTO: Mattilsynet

Fikk 30.000 i bot etter dyremishandling

Da Mattilsynet kom på inspeksjon hos dyreeierne, var katten avmagret og blind på ett øye, og hunden måtte støttes opp trappa. Nå må eierne betale 30.000 kroner i bot for grov vanskjøtsel.