• Kirkeverge Siri Gjerdsjø Risdal mener jobben Rolf Steinar Bergli har gjort er svært viktig. Her diskuterer de det lille, spesielle gravminnet etter moren til Gustav Vigeland. FOTO: Espen Sand

Fotograferte 2100 gravstøtter

Ved Spangereid, Vigmostad og Valle kirkegård finnes det 2100 gravstøtter. Biblioteksjef Rolf Steinar Bergli har fotografert samtlige, og sørget for at de døde nå kan søkes opp på internett.