• LEMPER AV: Bjørgulv N. Berg og broren Arne lemper av veden foran DNT Sørs turisthytte Øyuvsbu. FOTO: Johs Bj rkeli

Til Øyuvsbu med ved

Bjørgulv N. Berg (62) har kjørt ved til turisthytta Øyuvsbu i Setesdal Vesthei i 15 år nå.