• Støykart: Dette støykartet fra Evjemoen skytefelt har Evje og Hornnes kommune utarbeidet. Her ser man rød og gul sone. Evje sentrum ligger innenfor rød sone, og støyen må reduseres før det tillates videre utbygging her. FOTO: Illustrasjon: Evje og Hornnes kommune

- Ta regningen, Barth Eide!

KrF i Vest— og Aust-Agder reagerer kraftig på at regjeringen mener Evje og Hornnes må betale for støyskjerming rundt skytefeltet på Evjemoen.